TRZEBIEŻ NA STAREJ FOTOGRAFII

Trzebież po 1946 r.

 


Jan Kowalik-rekordowy łosoś złowiony w TrzebieżyKuter "CERTA 1"


Kuter "CERTA 1" szyper Jan Kowalik 1956r.

 


Trzebieski kuter rybacki z końca lat 40-tych


Helena i Stanisław Kiezik - pierwsi osadnicy w Trzebieży

1947r. Wiktor Alksnin i Stanisław Kiezik sprzedają swoje ryby w Szczecinie.

Rodziny pierwszych osadników w Trzebieży (od lewej,góra) ?, W. Raciborski, W. Kozłowski, H. Jasiek, ?, E. Kozłowska, J. Jasiek, A. Raciborska, H. Kiezik, T. Wiecier

Jedni z pierwszych osadników w Trzebieży

Początki rybołówstwa w Trzebieży 1948 r.

Basen portowy przed 1950 rokiem, nie widać jeszcze warsztatów mech. - szkutniczych " Certy", w tym czasie dominowało rybołówstwo kutrowe.

Basen rybacki 1956 r. z prawej magazynier ryb  p. Świerczyński, w tle jednostka ratownicza PRO.

Kierownik Bazy Rybackiej Janusz Bronowicki

Powrót z połowów Józef Kowalik, Franciszek Szyryn 1 2 3 4 5

Basen rybacki

Basen rybacki

Trzebieskie kutry w Świnoujściu 1952r.

Rybacy przed magazynem ryb lata 60-te

Kuter "WAR-1" 1949r. Zygmunt Lewicki, Józef Modrzejewski, Wincenty Żak

Kuter "WAR-1" 1949r. Dudek Eugeniusz, Zygmunt Lewicki Wincenty Żak

E. Bogucki i jego rekordowy sum 1

Dzień Morza - Kazimierz Alksnin rybak, organista (więcej>>)

Basen rybacki lata 50-te

Sieciarki Felicja Dudek, Maria Laurentowska, Aniela Chińska 1950 r.

Sortowanie węgorza-Kazimierz Alksnin, Edward Bogucki, Jan Kowalik, Adam Sagan 1962r. 1

Basen rybacki - Gerard Pacowski

Basen rybacki zimą, w tle po lewej stronie nieistniejąca suszarnia sieci

Widok na port rybacki lata 70-te 1

Pochód 1-majowy lata 50-te - Gmina Jasienica

Pochód 1-majowy lata 50-te 1

Jasienica - rybacy (w środku J. Kowalik) w pochodzie 1.V.1950r.

Rybacy przed kościołem 1962 r. w srodku ks. St. Pecnik

Trzebiescy rybacy lata 60-te.

Stanisław Wiecier

Mieczysław Mutor - remont łodzi odkupionej od rybaków z Wolina

Eugeniusz Dudek 1960 r.

Stanisław Kiezik

Połów ryb na tzw. "przywłoke" A. Kiezik, H. Aleksnin, W. Alksnin

Połów ryb na tzw. "przywłoke" H. Aleksnin, St.Kiezik, W. Alksnin, A. Kiezik

A. Kiezik-absolwent Szkoły Rybackiej w Trzebieży podczas praktyki rybackiej na łodzi u swego ojca A. Kiezika 1967r.

A. Kiezik 1969r. Gdzie się podziały tamte szczupaki...

Józef Onyszkiewicz - marynarz Marynarki Wojennej stacjonującej w Trzebieży (obecny COŻ), po wojsku osiedlił się w Trzebieży i został rybakiem 1

Józef Onyszkiewicz, Michał Jakubowicz (połowy na miroże)

Parada łodzi rybackich z okazji Dnia Morza - Zygmunt Smardzewski, Ksawery Kozłowski, lata 50-te

Dzień Morza

1968 r. Edward Słowikowski, Jan Wisniewski. Łosoś dł. 134 cm, waga 34 kg 

St. Bej - klasyfikator ryb 1968 r.

Zygmunt Rybczyk 1971 - łosoś 14 kg po wypatroszeniu

Spis jednostek rybackich na Zalewie Szczecińskim z roku 1947


Spis 1 cd.


Spis 2 cd.

Spis jednostek rybackich z nad Zatoki Gdańskiej 1 2


Sztandar rybacki z 1949r. ufundowany przez rybaków ówczesnej Spółdzielni "Rybak" w Trzebieży powstałej w 1946 r.

Dzień Morza 1952 r.

1958r. parada jednostek pływających z okazji Dnia Morza -"Perła" z tyłu "Certa 1" i "Bora"

"Perła" jednostka P.R.O 1958r.- Dzień Morza

"PERŁA"- jednostka Polskiego Ratownictwa Okrętowego 1 2

Jednostka Urzędu Morskiego w tle miejsce gdzie obecnie stoi stocznia-1949r.

Jednostka Urzędu Morskiego "Stenia" 1959r. Więcej na temat jednostki i załogi tutaj -
Aby płonęły wszystkie światła


"Stenia" z wizyta w porcieAltwarp. Michał Ziarkiewicz, Henryk Jasiek, Eugeniusz Głowaty

M/Y STENIA dzisiaj


Jednostka hydrograficzna "Bora" 1957 r.

Pogłębiarka P.R.C. "Mątwa" w basenie portowym 1962 r.

 


Holownik P.R.C "Anatol"

Motorówka Urzędu Morskiego na tle wyspy Chełminek i Bramy Torowej  1

1964 r.

1974 r.
Przystań stoczniowa

Wilhelm Quost pierwszy szkutnik w powojennej Trzebieży pochodzący z Neuwarp  obecnego Nowego Warpna, po wojnie pozostał w Polsce

Stocznia - szkutnik Witold Wiśniewski 1 2

Dawna plaża 1963-1968r.
1 2

Promenada na byłej plaży

Plaża (w środku) kierownik plaży Józef Misiukiewicz, lata 60-te

Była plaża lata 60-te

Była plaża lata 60-te

Pierwsza pielęgniarka w powojennej Trzebieży Anna Miroń-Pipowska, lata 50-te

Dionizy Michałczyk - kwatermistrz  Wojsk Ochrony Pogranicza  w powojennej Trzebieży

Trzebieski "Robin Hood" Dionizy Michalczyk (więcej>>)

Jeden z pierwszych piekarzy w Trzebieży Edmund Pipowski przed pierwszą swoją piekarnią na ul. Kościuszki z bratem Wincentym Pipowskim

Meteorolog Stanisław Woźniak od 1948 r. prowadził stacje meteorologiczną w Trzebieży


Dworzec PKP Trzebież, dyżurny ruchu Dieter Quost, zawiadowca stacji Jan Łangowski, lata 60-te


Nieistniejący Bufet dworcowy Jan Łangowski - zawiadowca stacji Trzebież, Zofia Łangowska, lata 60-te

Na zdjęciu po lewej stronie nieistniejąca sala restauracyjna


Pożegnanie rodziny Giereczków wyjeżdżającej  do Kanady


Poczta lata 60-te. Naczelnik poczty Zofia Eismont

Centrala Telefoniczna

Maria Łopińska w drodze do pracy na wieży obserwacyjno - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Trzebież

Rocznik 1951 - kto odnajdzie siebie ?


"Samarytanki" - żeńska drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej 1947 r. Od lewej:

1- Maria Skupińska-Miklas
2- Szymplińska Jadwiga
3- Anna Olszewska-Kuchczyńska
4- ?
5- Kazimiera Olszewska-Mazur


Kazimierz Panasik - 1957r.  żołnierz jednostki WOP która stacjonowała w Trzebieży. Po wojsku pozostał w Trzebieży i zaczął pracować  jako rybak. W tle obecny sklep spożywczy po lewej nieistniejący budynek.

Jednostka WOP podczas  ćwiczeń na polanie (obecnie osiedle domków jednorodzinnych) Mała Trzebież 1957r.

Działo pozostałe po armii niemieckiej na górze Szańcowej (obok plaży-obecnie OSiR) 1949 r. 

Była Kawiarnia "Syrenka"
1 2 3

"Gospoda Ludowa" - 1958 r. Obecnie restauracja "Portowa

Restauracja "Portowa" lata 70-te przed wojną "Strand - Kasino"

Bufet  w "Gospodzie Ludowej" obecnej restauracji  "Portowa" z lewej Maurycy Borger

ul. Kościuszki 1962 r.

ul. Kościuszki 1962 r.

ul. Kwiatkowskiego 1961 r.

Widok na kościół z metalową chorągiewka na szczycie (obecnie krzyż) oraz ceglanym murem okalającym posesje plebani 

Pierwsza piekarnia w Trzebieży uruchomiona przez  Witolda Kucnerowicza

Piekarnia Witolda Kucnerowicza

H.O.M - Harcerski Ośrodek Młodzieżowy  i jego pierwsi żeglarze

Nieistniejący już pomostdo spuszczania szalup - 1954 r. obecny COŻ Trzebież

Brzózki 1957 r. Baza rybacka "Certa" nad Zalewem Szczecińskim
 
Pole na którym znajduje się obecnie stadion LZS "Rybak"

Nieistniejąca wieża trangulacyjna za Małą Trzebieżą

Posterunek Milicji Obywatelskiej z ciekawą  tabliczka "Punkt poradnictwa do walki ze stonką ziemniaczaną" 

Komendant MO w Trzebieży Kazimierz Zajda w tle Zakład Fotograficzny "Foto Błysk" Kazimierza Magierka

ul. Kościuszki - na motorze K. Zajda 

Pogłębiarka P.R.C "Mątwa" z prawej strony Komendant M.O. Kazimierz Zajda

1961 r. "Państwowe Pogotowie Opiekuńcze". W latach 1957 - 59 "Ośrodek Dla Dzieci Słabo słyszących" przed II woj. św. szkoła podstawowa  Obecnie "Państwowy Ośrodek Wychowawczy" Na zdjęciu kierowca E. Podgórski i "Warszawa"M-20.

Nieistniejące kino "Biały Żagiel" obecnie kawiarnia o tej samej nazwie 1 2

za czym kolejka ta stoi ... za firanami, zdjęcie nie tak odległych czasów. Sklep "Muszelka" 1980 r.
Tartak -  początek lat 50-tych, obecnie przebudowany na mieszkania rodzinne

Tartak 1954 r. - po lewej, przy traku Zdzisław Promiński 1

Zdjęcia z tamtego okresu znajdują się też tutaj

Poszukuje starych dokumentów, zdjęć dotyczących Trzebieży, jeśli takie masz i chciałbyś je tu umieścić to pisz na adres webmaster

KALENDARZ RYBACKI ROK 1948 - Morski Instytut Rybacki w Gdyni

Zalew Szczeciński wraz z wodami przyległymi  leżącymi w granicach Polski posiada powierzchnię ca 50 000 ha i można na nim wyłowić w ciągu roku 1 500 000 kg ryby. Ludność rybacka eksploatująca ten teren, zakładając iż 100 ha wody winna wystarczyć dla utrzymania jednej rodziny, winna się składać z 500 rodzin i 1 000 czynnych zawodowo rybaków. W styczniu1947 r. mieliśmy następujący stan faktyczny: flota rybacka składała się z 12 kutrów zalewowych, 37 łodzi motorowych, 84 łodzi wiosłowo-żaglowych. Rybaków czynnych było 99. Rozporządzali oni 90 włokami, 2571 sieciami zastawnymi, 59 760 haczykami.  W listopadzie 1947 r. mamy już 27 kutrów zalewowych, 90 motorowych łodzi, 235 wiosłowo-żaglowych zdolnych do połowów.  Rybaków czynnych jest 475. Rozporządzają oni 148 włokami, 3 316 sieciami zastawnymi, 45 niewodami, 207 250 szt. haczyków. Złowiono w jedenastu pierwszych miesiącach 1947 r. 966.929 kg ryby. ...